Home      PANDUAN PEMOHON      Laporan Kesihatan

1.0 LAPORAN KESIHATAN
Mahasiswa/i KPJUC hendaklah bersedia daripada segi 
kesihatan untuk belajar dalam bidang penjagaan
kesihatan ini. Pemeriksaan kesihatan diwajibkan 
di salah satu Hospital Pakar KPJ atau hospital/klinik kerajaan
seperti dalam lampiran. Gunakan borang “Medical Screening Form” 
yang disertakan. 
Senarai hospital dan alamat ada disediakan.
Bawa Laporan Pemeriksaan Doktor semasa mendaftar. 
Kos pemeriksaan ditanggung oleh mahasiswa/i. KPJUC
berhak membatalkan tawaran kemasukan pelajar sekiranya laporan kesihatan 
tidak disokong oleh Doktor Panel dan keputusan akhir ini adalah muktamad.
ANDA DARI
 
 Hakcipta @KPJMarketing.com