Home      PANDUAN PEMOHON

1.0 LAPORAN KESIHATAN

Mahasiswa/i KPJUC hendaklah bersedia daripada segi kesihatan untuk belajar 

dalam bidang penjagaan kesihatan ini. Pemeriksaan kesihatan diwajibkan 

di salah satu Hospital Pakar KPJ atau hospital/ klinik kerajaanseperti dalam 

lampiran. Gunakan borang “Medical Screening Form” yang disertakan. 

Senarai hospital dan alamat ada disediakan.Bawa Laporan Pemeriksaan 

Doktor semasa mendaftar. 

Kos pemeriksaan ditanggung oleh mahasiswa/i. KPJUC berhak membatalkan 

tawaran kemasukan pelajar sekiranya laporan kesihatan tidak disokong oleh Doktor 

Panel dan keputusan akhir ini adalah muktamad.

 

2.0 PENDAFTARAN

Tarikh pendaftaran seperti dinyatakan di dalam Surat Tawaran. Sekiranya 

tawaran diterima selepas tarikh pendaftaran hubungi Department of Admission 

and Financial Aid, 


KPJUC di talian 06 794 2692. Pendaftaran ini hanya sah bagi pendaftaran sesi 

kemasukan seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran pengajian sahaja.

 

Lengkapkan semua borang yang diberikan kepada mahasiswa/i sebelum mendaftar.

Senarai dokumen yang perlu dibawa semasa pendaftaran boleh dilihat di bahagian 

Senarai Semak. Hubungi Department of Admission and Financial Aid di talian 

06 798 4465 bagi Pendaftaran Lewat dari tarikh pendaftaran disertakan dengan alasan 

yang kukuh.


3.0 YURAN PENGAJIAN

Berikut merupakan Yuran Pengajian mengikut program pengajian.

Pelajar Tempatan 

School of Medicine

Master of Otorhinolaryngology (Head and Neck Surgery) 4 tahun 200,000 

Master of Radiology 4 tahun 250,000 

Master of Paediatric 4 tahun 250,000 

Master of Orthopedic 4 tahun 250,000 

Master of General Surgery 4 tahun 250,000 

School of Pharmacy

MSc. Pharmaceutical Technology 2 tahun 28,000 

Master of Pharmacy 2 tahun 28,000 

Bachelor of Pharmacy (Hons) 4 tahun 120,00 

Bachelor of Pharmaceutical Science with Health Sciences (Hons) 4 tahun 80,000 

Diploma In Pharmacy (Nilai campus) 3 tahun 51,888 -

Diploma in Pharmacy (Penang campus) 3 tahun 51,888 -

School of Nursing

Doctor of Philosophy in Nursing 2 tahun 40,000 

Master of Nursing Science 2 tahun 28,000 

Bachelor of Science in Nursing (Hons) 4 tahun 90,000 

Diploma In Nursing (Nilai campus) 3 tahun 52,850 

Diploma in Nursing (Johor Bahru campus) 3 tahun 46,200 -

Advanced Diploma in Midwifery 1 tahun 20,000 -

Advanced Diploma in Peri-Operative Nursing 1 tahun 20,000 -

Professional Cert. In Education & Teaching for Nursing Professional 6 bulan 8,500 -

Professional Cert. In Education & Teaching for Nursing Professional (JB campus) 6 bulan 8,500 -

Professional Cert. In Critical Care Nursing 6 bulan 10,000 -

Professional Cert. In Gerontology Nursing 6 bulan 8,300 -

Certificate in Aged Health Carer 3 bulan

Certificate in Renal Nursing (JB campus) 6 bulan 8,000

Certificate in Orthopaedic Nursing (JB campus) 6 bulan 10,500

Certificate in Orthopaedic Nursing(Penang campus) 6 bulan 10,500

Certificate In Paediatric Nursing 6 bulan 8,000 -

Certificate In Renal Nursing 6 bulan 8,000 -


3.1 Yuran Pendaftaran

 

a. Yuran Pendaftaran sebanyak RM500.00 hendaklah dibuat SEBELUM Hari Pendaftaran.

 

b. Bawa Slip/Bukti Pembayaran pada Hari Pendaftaran sebagai bukti pembayaran. 

Yuran Pendaftaran dan Yuran Pengajian hendaklah dikreditkan terus ke akaun semasa 

KPJUC di bank-bank CIMB Berhad secara Bank Deraf.

 

c. KPJUC tidak menerima bayaran melalui cek sama ada cek persendirian atau syarikat.

d. Nama akaun : 

PUTERI NURSING COLLEGE SDN. BHD.

Nombor akaun : 80-02306-141

 

e. Yuran Pendaftaran tidak akan dikembalikan sekiranya mahasiswa/i menarik diri daripada

meneruskan pengajian.

 

3.2 Yuran Pengajian

 

a. Yuran Pengajian perlu dijelaskan sebelum setiap semester baru bermula.

 

B.  Bagi Yuran Pengajian mahasiswa/i 

perlu mengemukakan slip pembayaran dalam masa 3 hari selepas

bayaran dibuat melalui faks, atau imbas-e-mel (scan e-mail) kepada 

acckpjic@gmail.com. Akaun mahasiswa/i hanya akan dikemaskini

 setelah bukti pembayaran ini diterima.c. Resit pembayaran dikeluarkan 

sekiranya bank deraf atau deposit telah dimasukkan ke akaun KPJUC dan 

atau slip pembayaran bank telah dikemukakan kepada Jabatan Kewangan. 

Sila simpan resit sepanjang tempoh

pengajian sebagai bukti. Nama dan nombor akaun sama seperti di atas.


3.3 Polisi Bahagian Kewangan

 

a. Bagi bakal pemegang pinjaman PTPTN, mahasiswa/i akan diwajibkan untuk membuka akaun 

Bank Islam Malaysia Berhad dan sentiasa memastikannya aktif mengikut peraturan bank. 

Sebarang perubahan nombor akaun perlu dimaklumkan ke Jabatan Kewangan untuk 

mengelakkan sebarang masalah pembayaran kelak.

 

b. Pelajar perlu mengemaskini status penajaan/penganjuran pelajaran dengan mengemukakan 

surat tawaran daripada pihak penaja/penganjur kepada Jabatan Kewangan.

 

c. Bagi semua penajaan/penganjuran termasuk PTPTN yang telah dikreditkan ke akaun pelajar, 

sila lakukan segera pembayaran yuran dalam masa 14 hari bermula dari tarikh amaun dikreditkan 

oleh penganjur.

 

d. Mahasiswa/i hendaklah memberi kuasa kepada Bahagian Kewangan, 

KPJUC untuk mendebitkan akaun bank sekiranya bayaran telah diterima daripada pihak PTPTN.

 

e. Pelajar bertanggungjawab mengembalikan semula dengan segera apa jua pembayaran jika

 tidak layak untuk mendapatnya atau menolak tawaran penganjur. Kegagalan memulangkan 

bayaran seperti yang dikehendaki membolehkan pihak KPJUC mengambil tindakan ke atas pelajar 

atau penjamin.

 

f. Sekiranya mahasiswa/i mendapat tawaran dari PTPTN dan kemudian mendapat tajaan daripada 

pihak hospital (KPJ atau luar), amaun lebihan tidak akan dipulangkan kepada mahasiswa/i sebaliknya 

akan dipulangkan kepada PTPTN setelah mahasiswa/i telah tamat pengajian dan segala 

akaun telah dikemaskini dan bayaran telah diterima daripada pihak penganjur/penaja.

 

g. Kegagalan menjelaskan yuran boleh menghalang mahasiswa/i daripada menduduki peperiksaan 

di semester terbabit. Kesukaran lain termasuk digantung pengajian dan tindakan undang-undang.School of Health Sciences

Master of Physiotherapy 2 tahun 28,000 

Master of Medical Imaging 2 tahun 28,000 

Bachelor of Physiotherapy (Hons) 4 years 80,000 

Bachelor of Medical Imaging (Hons) 4 years 80,000 

Diploma In Medical Imaging 3 tahun 45,000 -

Diploma In Physiotherapy 3 tahun 50,568 -

Diploma In Higher Education in Operating Department Practice

(Liverpool John Moore University) (Penang campus) 3 tahun 55,500 -

Certificate in Basic Patient Care Course for Healthcare Assistant 4 bulan 3,800 -

Certificate in Dialysis Technician (Penang) 3 bulan 3,800 -

School of Business and Management

Diploma In Health Information Management 3 tahun 45,000 

School of Behavioral Science & Humanities

Foundation of Science 1 tahun 15,000 

Bachelor of Arts (Hons) Strategic & Corporate Communication 3 tahun 40,100

 

Senarai yuran akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

 

h. Bayaran-bayaran lain yang tidak termasuk dalam yuran pengajian:

 

i. Yuran Student Body : RM90.00 untuk sepanjang pengajian

ii. Menduduki semula peperiksaan : RM50.00 setiap modul

iii. Percetakan semula transkrip peperiksaan : RM50.00 setiap transkrip

iv. Pengesahan salinan transkrip : RM100.00

v. Percetakan semula resit pembayaran : RM5.00 setiap resit

vi. Yuran pengulangan semester : mengikut jumlah yuran semester terbabit

 

i. Tindakan yang akan dikenakan sekiranya GAGAL menjelaskan yuran pengajian;

i. Ditahan daripada mengikuti kuliah/praktikal

ii. Ditahan daripada membuat pendaftaran bagi modul yang baru

iii. Ditahan daripada menduduki peperiksaan

iv. Digantung pengajian atau diberhentikan pengajian

v. Tindakan undang-undang 4.0 PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN

 

Pertukaran program pengajian dibenarkan. Syarat-syaratnya;

i. Permohonan dibuat di Department of Admission and Financial Aid menggunakan borang 

“Change of Programme Form”

 

ii. Memenuhi syarat kemasukan program pengajian yang dipohon

 

iii. Kelulusan hanya diberikan selepas mendapat kebenaran bertulis dari 

Dekan Pusat Pengajian asal dengan sokongan Penyelaras Program dan Dekan Pusat Pengajian 

yang disasarkan.

 

iv. Menggunakan Borang Pertukaran Program. Borang boleh didapati di Department of Admission 

and Financial Aid.

 

v. Caj pengurusan RM250.00 dikenakan sekiranya pertukaran dibuat sebulan selepas mendaftar.


5.0 PENARIKAN DIRI SELEPAS MENDAFTAR

i. Permohonan adalah secara bertulis.

ii. Menggunakan Borang Berhenti (Withdrawal Form). Borang boleh didapati di Department 

of Admission and

Financial Aid.

iii. Mahasiswa/i dinasihatkan berjumpa dengan Dekan/Penyelaras Program terlebih dahulu 

sebelum mengisi Borang Berhenti. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

iv. Mahasiswa/i WAJIB menyelesaikan yuran tertunggak sekiranya ada di Jabatan Kewangan.


6.0 BANTUAN KEWANGAN

 

i. Unit Bantuan Kewangan dan Pinjaman KPJUC bersedia membantu pelajar menguruskan pinjaman

pelajaran mahasiswa/i selepas sesi pendaftaran. Satu taklimat akan diberikan kepada mahasiswa/i

berkaitan dengan pinjaman pelajaran semasa minggu orientasi. Pinjaman yang diuruskan oleh pihak

KPJUC 

ialah Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan MARA.

 

ii. Bagi pelajar antarabangsa TIADA pinjaman pengajian disediakan.

 

 

Syarat-syarat permohonan pinjaman PTPTN

 

1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia

2. Pemohon mestilah mengikuti program sepenuh masa di peringkat Diploma atau Ijazah 

pertama IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian 

Pengajian Tinggi Malaysia.

3. Tidak mempunyai tunggakan pembiayaan Pendidikan PTPTN dan Pemohon

 tidak menerima penajaan lain dalam satu-satu masa.

4. Pemohon wajib membuka akaun SSPN sebelum membuat permohonan 

di mana-mana cawangan MAYBANK, Bank Islam Malaysia, UTC dan pejabat-pejabat PTPTN.

5. Membeli no. pin PTPTN di Bank Simpanan Nasional BSN yang berharga RM5.00.

6. Membuka akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di mana-mana cawangan terdekat.


Cara Memohon PTPTN

i. Permohonan secara atas talian (online). Senarai semak adalah seperti dalam 

Lampiran Borang PTPTN.

ii. Hendaklah dilakukan selepas mendaftar di KPJUC untuk mengelakkan kesilapan. 

Kesilapan memungkinkan permohonan ditolak.

 

Lain-lain Bantuan Kewangan

i. Pihak KPJUC bersedia membantu mahasiswa/i dalam memohon untuk mendapatkan bantuan

kewangan daripada mana-mana organisasi atau agensi yang ada menawarkan bantuan.

ii. Walaupun begitu, urusan yang terbabit dengan pihak pemberi bantuan hendaklah diuruskan

 oleh mahasiswa/i sendiri. KPJUC tiada masalah untuk membantu dalam pengesahan dokumen-

dokumen sokongan yang diperlukan.

iii. Pengeluaran Kumpulan Simpanan Wang Pekerja (KWSP) oleh penjaga.

iv. Yayasan-yayasan Negeri

v. Bantuan Zakat/Baitulmal negeri

vi. Yayasan Kuok

vii. Majlis Amanah Rakyat (MARA)

 

Peluang Penajaan oleh Rangkaian Hospital KPJ

Setiap pelajar yang mengikuti pengajian di sini berpeluang mendapat tajaan (separuh atau penuh) 

pengajian daripada Rangkaian Hospital KPJ yang ada di seluruh Malaysia. 

 

Syarat-syaratnya;

i. Menggunakan keputusan peperiksaan bagi tahun pertama (Semester 1 dan Semester 2)

ii. Memperolehi keputusan GPA 3.0 dan ke atas.

iii. Tiada rekod disiplin sepanjang tempoh tiga (3) tahun pengajian DAN

iv. Keputusan tajaan adalah bergantung penuh kepada pihak Hospital.

Sekiranya berjaya dalam sesi temuduga, pelajar akan terikat dengan kontrak perjanjian dan pekerjaan

dengan hospital yang menaja. Syarat-syarat di atas juga sentiasa berubah dari masa ke masa.7.0 INSURAN

 

KPJ Healthcare University College menyediakan insuran kepada pelajar. Premium perlindungan adalah

sebanyak RM10,000 setiap tahun dan tidak melibatkan kes-kes pesakit luar atau kes-kes rawatan susulan. Ia

bertujuan melindungi pelajar bagi kes yang melibatkan kecemasan seperti kemalangan. Insuran ini boleh

digunakan di mana-mana rangkaian hospital swasta di Malaysia. Hospital KPJ akan diberikan keutamaan.

 

8.0 PENGINAPAN ASRAMA

i. Mahasiswa/i akan diberi penginapan asrama yang terbahagi kepada dua:-

- Penginapan semasa teori

- Penginapan semasa praktikal (sepanjang tempoh pengajian)

ii. Bagi penginapan semasa teori, mahasiswa/i sarjana muda hanya diberi kemudahan penginapan 

penuh 

pada tahun pertama sahaja. Bagi tahun-tahun berikutnya penginapan mahasiswa/i adalah bergantung

 kepada

pencapaian akademik, penyertaan aktiviti kolej, pencapaian latihan di hospital dan tingkahlaku disiplin. 

Ini adalah tertakluk kepada kekosongan penginapan dan perubahan polisi penempatan oleh pihak

 KPJUC. Bagi

pelajar Diploma dan Foundation, penginapan disediakan sepanjang tahun belajar.

 

iii. Semua urusan pembahagian bilik akan ditentukan semasa hari pendaftaran

iv. Kemudahan katil, almari, meja dan kerusi belajar disediakan.

v. Mahasiswa/i WAJIB membawa bantal, sarung bantal, selimut, cadar (warna adalah bebas) 

dan keperluan peribadi yang lain.

vi. Kenderaan dibenarkan dan Pas Kenderaan WAJIB diperoleh.

vii. Memasak tidak dibenarkan di kawasan asrama demi keselamatan dan keselesaan semua penghuni.

viii. Rujuk peraturan asrama dari masa ke masa.

 

10.0 KOD ETIKA BERPAKAIAN

Pakaian Seragam

Jurusan tertentu sahaja akan dibekalkan 2 pasang pakaian seragam dan untuk tahun pertama sahaja.

Pakaian ini WAJIB dipakai oleh mahasiswa/i ketika menjalani praktikal. 

Untuk tahun berikutnya, mahasiswa boleh menempah di Department of Puchasing dengan kos.

 

Mahasiswa

· Kemeja lengan panjang/pendek

· Tidak bertopi.

· Seluar panjang (slack).

· Berkasut dan berstoking.

· Berambut pendek dan kemas.

· Pakaian sukan yang sesuai semasa aktiviti sukan atau rekreasi.

· Seluar “Jeans” dilarang semasa kuliah dan aktiviti rasmi Universiti.

 

Mahasiswi

· Baju kurung dan bertudung litup.

· Berkasut

· Tidak ketat dan sopan.

· Solekan sederhana.

· Aksesori sederhana dan rambut kemas rapi diikat.

· Seluar “Jeans” dilarang semasa kuliah dan aktiviti rasmi Universiti.9.0 MINGGU ORIENTASI


Mahasiswa/i WAJIB mengikuti Minggu Orientasi (MO) yang diadakan selepas pendaftaran.

 

Garispanduan Pakaian

 

Mahasiswa 

Hendaklah membawa kemeja lengan panjang/pendek, seluar panjang (slack), tali leher, 

pakaian sukan (lengan pendek dan berkolar) dan sepasang kasut sukan serta sarung kaki 

dan lain-lain keperluan Peribadi.

 

Mahasiswi

Hendaklah membawa baju kurung, tudung (bagi yang Muslim, selendang tidak dibenarkan), 

pakaian sukan (lengan panjang) dan sarung kaki (wanita) sepasang

kasut sukan serta sarung kaki dan lain-lain keperluan peribadi.

Nota: Semua pakaian hendaklah sopan.

 

 

11.0 TINGKAH LAKU MAHASISWA/I

 

i. Hormat-menghormati dan bersikap kasih sayang merupakan tradisi ilmu bagi bidang 

penjagaan kesihatan

dan telah dipatuhi oleh generasi KPJ Healthcare Berhad sejak penubuhannya. Sangat 

jarang berlaku

pergaduhan dan tindakan disiplin di Universiti. Semua pelajar baru perlulah menjaga 

rekod bersih Universiti.

 

ii. Bidang ini juga sentiasa menitik beratkan sifat saling percaya mempercayai dan 

menjaga nama 

baik KPJUC termasuk menjaga semua kemudahan yang disediakan.

HAK MENARIK SEMULA TAWARAN PENGAJIAN Kolej Universiti KPJ Healthcare 

berhak menarik 

semula/membatalkan sesuatu tawaran pengajian atau

menyingkirkan seseorang pelajar pada bila-bila masa jika pada satu-satu masa 

sepanjang tempoh pengajian didapati kenyataan 

dan maklumat yang diberi dalam permohonan adalah palsu/melanggar mana-mana peraturan,

 tidak memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh Kementerian 

PengajianTinggi dan Kolej Universiti atau sekiranya berlaku kesilapan di dalam penawaran

 program dari pihak KPJUC.

 

Please print this checklist, complete all the required documents and post to the following address. 

These documents must reach KPJUC at least five(5) days before the Registration Day.DOCUMENT CHECKLIST FOR ENROLMENT REGISTRATION

 

Attachment

1. Letter of Acceptance (with this offer letter)

2. Student Personal Data Form (with photo)

3. Financial Aid Acknowledgement Form

4. Medical Examination Report (with photo)(if hospital released the report to the student)

Supporting documents

1. 1 copy of “Offer Letter” (all pages must be copied)

2. 3 pieces of passport size photo (write your name and programme at the back page)

3. 1 copy of student’s IC (not applicable to International students)

4. 1 copy of both parents IC

5. 1 Copy of Master/Bachelor/ STPM/Foundation/Matriculation/SPM (All academic 

performance copies 

MUST be Certified True Copy and SPM result must be certified

true copy by the former School Principal/Assistant Principal/Senior Teachers.

 

Post to: Acceptance Unit, Department of Admission and Financial Aid, 

KPJ Healthcare University College,

Kota Seriemas 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

Call 06 794 2692 (Dept. of Admission and Financial Aid) for any inquiries.


ANDA DARI
 
 Hakcipta @KPJMarketing.com