Home      PANDUAN PEMOHON      Pendaftaran

2.0 PENDAFTARAN
Tarikh pendaftaran seperti dinyatakan di dalam Surat Tawaran. 
Sekiranya tawaran diterima selepas tarikh
pendaftaran hubungi Department of Admission and Financial Aid, 
KPJUC di talian 06 794 2692. 
Pendaftaran ini
hanya sah bagi pendaftaran sesi kemasukan 
seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran pengajian sahaja.
Lengkapkan semua borang yang diberikan kepada mahasiswa/i sebelum mendaftar.
Senarai dokumen yang perlu dibawa semasa pendaftaran boleh dilihat di bahagian Senarai Semak.
Hubungi Department of Admission and Financial Aid di talian 06 798 4465 
bagi Pendaftaran Lewat dari tarikh
pendaftaran disertakan dengan alasan yang kukuh.
ANDA DARI
 
 Hakcipta @KPJMarketing.com