Categories
Nursing Pharmacy Uncategorized

Syarat Kelayakan Peringkat Diploma Sains kesihatan

ASASI SAINS

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

SYARAT UMUM:

 • Mendapat LIMA (5) kredit dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk Matematik dan DUA (2) subjek Sains
 • Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

SYARAT KEMASUKAN UNTUK FARMASI:

 • Mendapat LIMA (5) kredit dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (Minimum ‘B’ dalam Matematik, Matematik Tambahan, Kimia, Biologi & Fizik)
 • Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

SYARAT KEMASUKAN UNTUK SAINS KESIHATAN:

 • Mendapat LIMA (5) kredit dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (termasuk TIGA (3) daripada subjek di bawah) :

– Biologi

– Fizik

– Kimia

– Matematik

– Bahasa Inggeris

RINGKASAN KURSUS Program Asasi Sains di KPJUC adalah berbeza dengan kursus-kursus pra-universiti yang lain oleh kerana struktur sukatan pelajaran dan penilaian modnya yang seimbang. Kepelbagaian mata pelajaran yang boleh dipilih juga membuka lebih peluang untuk memohon kusus ijazah di universiti.

Diploma Kejururawata

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

SYARAT AM:

 • Berumur 18-24 tahun
 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf

Kredit dalam SPM termasuk:

 • Bahasa Malaysia
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains Am/Sains Tulen : Biologi/Kimia/Fizik
 • Subjek lain
 • Minimum IELTS 5.5 (pelajar antarabangsa)

Diploma Farmasi

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf
 • Minimun EMPAT(4) kredit dalam SPM:

            – Bahasa Malaysia

            -Bahasa Inggeris

            – Matematik

            – Sains Am/Sains Tulen(Fizik/Kimia/Biologi)

            – 1 subjek lain

Minimum IELTS 5.5 (pelajar luar negara) *Untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana, pelajar mesti memperoleh kredit untuk subjek Kimia di peringkat SPM.

Diploma Fisioterapi

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf
 • Minimun LIMA(5) kredit dalam SPM:

            – Bahasa Malaysia

            -Bahasa Inggeris

            – Matematik

            – Sains Am/Sains Tulen(Fizik/Kimia/Biologi)

            – 1 subjek lain

Diploma Pengimejan Perubatan

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

PELAJAR MALAYSIA:

Sains Tulen: Lulus SPM + 3 kredit (mana-mana subjek) + lulus mana-mana 2 subjek sains (Fizik/Kimia/Biologi/Sains Am/Sains Bersekutu/Sains Kesihatan).

 • Bukan Sains Tulen: Lulus SPM + 3 kredit (mana-mana subjek) + lulus mana-mana 1 subjek sains (Fizik/Kimia/Biologi/Sains Am/Sains Bersekutu/Sains Kesihatan).

PELAJAR LUAR NEGARA

Lulus O-Level atau yang setaraf dengannya dengan minimum 5 kredit (Matematik dan Sains) + 3 mata pelajaran lain. Jika medium pembelajaran bukan dalam bahasa Inggeris, calon mesti lulus IELTS min 5.5 atau TOEFL min 550.

 Diploma Pengajian Tinggi dalam Pengamal Jabatan Operasi

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

SYARAT AM:

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf.

Minimum 5 Kkredit dalam SPM:

 • Bahasa Malaysia
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains Am/Sains Tulen
 • 1 subjek lain
 • Minimum IELTS 5.5

Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN:

SYARAT AM

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf
 • Kredit dalam SPM termasuk:

o    Bahasa Malaysia

o    Matematik/Sains Am/ Sains Tulen -Biologi/Kimia/Fizik

o    1 subjek lain

DAN

 • Lulus Bahasa Inggeris

ATAU

 • Lulus SPM minimum 3 kredit
 • 3 tahun pengalaman bekerja dalam unit “Medical Record” .